top of page
PN-00090.jpg

ตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบซีในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 

ผลงานของเราในเดือนมีนาคม 2566

Untitled-9.png

2,872

จำนวนคนที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ

 

Untitled-9.png

1,132

จำนวนคนที่เข้ารับ
การรักษาไวรัสตับอักเสบซี

 

Untitled-9.png

92%

เปอร์เซ็นต์ของคนไข้
ที่รักษาหาย

 

ข่าวสารล่าสุด

bottom of page