• White Facebook Icon
  • White Twitter Icon
  • White YouTube Icon

ตรวจและรักษาไวรัสตับอักเสบซี
ในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน 

ข้อมูลเพิ่มเติมของโครงการการศึกษาซีฟรี

พันธสัญญาและเป้าหมายการดำเนินโครงการ

พื้นที่การทำงานของโครงการในประเทศไทย

ผลงานของเราในเดือนมีนาคม 2563 

887

454

94.3%

จำนวนคนที่สมัครเข้าร่วมโครงการ

 

จำนวนคนที่เข้ารับ
การรักษาไวรัสตับอักเสบซี

 

เปอร์เซ็นต์ของคนไข้
ที่รักษาหาย

 

ร่วมงานกับเรา

ตรวจสอบตำแหน่งงานที่เปิดรับในขณะนี้

Chiang Mai

ติดต่อเรา

อีเมลล์: info@dreamlopments.com

โทรศัพท์: +66 (2) 055 1360

ที่อยู่: ดรีมลอปเม้นท์ จำกัด
HQ 252 อาคาร SPE, ชั้น 10,
พหลโยธิน, สามเสนใน,
กรุงเทพมหานคร 10400

สมัครรับข่าวสารรายเดือน