top of page
DSC04483.JPG

โครงการวิจัยที่ให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน

ผลการดำเนินงาน เดือนมีนาคม 2566

Untitled-9_edited.png

2,872

จำนวนคน ที่สมัคร
เข้าร่วมโครงการ

 

Untitled-9_edited.png

1,132

จำนวนคน ที่เข้ารับ
การรักษาไวรัสตับอักเสบซี

 

Untitled-9_edited.png

92%

เปอร์เซ็นต์ของคนไข้
ที่ได้รับรักษาหาย

 

ข่าวสารล่าสุด

bottom of page