top of page

เกี่ยวกับเรา

ผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดสารเสพติดเข้าสู่ร่างกาย เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบซีมากที่สุด ในประเทศไทยมีผลการศึกษาพบว่าร้อยละ 80-90 ของผู้ใช้สารเสพติดด้วยวิธีฉีดมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซี ในขณะดียวกัน กลุ่มชายที่มีเพศสัมพันธ์กับชายและบุคคลข้ามเพศ ก็เป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อเช่นกัน

 

ปัจจุบันโรคไวรัสตับอักเสบซีสามารถรักษาให้หายขาดได้ แต่ยังมีข้อจำกัดในด้านการให้บริการในภาคส่วนของรัฐที่จะให้บริการรักษาในผู้ป่วยที่เลิกสารเสพติดแล้วเท่านั้น ทำให้การเข้าถึงการรักษาเป็นไปได้ยาก รวมไปถึงกลุ่มผู้ป่วยที่ยังใช้สารเสพติดมักจะถูกปฏิเสธการรักษา

โครงการการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี (ซีฟรี) เป็นโครงการแรกที่ให้บริการตรวจคัดกรองและรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีในกลุ่มผู้ใช้สารเสพติด ในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน โดยรักษาด้วยยาสูตรผสมคือ โซฟอสบูเวียร์/เรวิดาสเวียร์ (Sofosbuvir/Ravidasvir) ที่มีประสิทธิภาพการรักษาสูง ซีฟรีตั้งอยู่ใน ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ของเครือข่ายพันธมิตรของโครงการ เช่น มูลนิธิโอโซน มูลนิธิรักษ์ไทย เครือข่ายผู้สารเสพติดแห่งประเทศไทย (TDN) กรุงเทพมหานคร เป็นต้น

นอกเหนือจากการให้บริการตรวจและรักษา
 ไวรัสตับอักเสบซี แล้ว ซีฟรียังให้บริการตรวจ ไวรัสตับอักเสบบี เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรคแฝง โดยพยาบาลวิจัยผู้ที่ได้รับการอบรมเฉพาะทาง หากพบว่ามีผลการตรวจสารภูมิต้านต่อเชื้อเป็นบวก จะได้รับการส่งตัวไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์วิจัยที่เป็นเครือข่ายของโครงการเพื่อเข้ารับการรักษา

 

สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์การรักษา ไวรัสตับอักเสบซี แพทย์วิจัยจะเริ่มให้การรักษาด้วยยา โซฟอสบูเวียร์/เรวิดาสเวียร์ (Sofosbuvir/Ravidasvir) ที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการที่เริ่มรักษาด้วยยาแล้วจะมีนัดทุก ๆ 3 เดือน เพื่อตรวจประเมินการติดเชื้อซ้ำ สำหรับผู้เข้าร่วมโครงการวิจัยที่ตรวจพบว่ามีการติดเชื้อซ้ำก็จะได้รับการรักษาซ้ำอีกด้วยสูตรยาเดิม

- รายงาน -

การเข้าถึงการรักษาและการดูแลผู้ป่วยไวรัสตับอักเสบ ซี ในกลุ่มผู้ใช้เข็มซ้ำ ๆ (กลุ่มผู้ใช้ยาเสพติด) : คนส่วนใหญ่ล้มเหลวโดยเฉพาะจากผลกระทบที่มากับโรค

house-2-512.png
running-man-512.png
running-man-512.png

โครงการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี ได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี อ้างอิงจากจำนวน ผู้เข้ารับบริการในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน

hospital-512.png
arrow-213-512.png
arrow-213-512_edited.png
arrow-213-512_edited.png
arrow-213-512_edited_edited.png

ผู้เข้ารับการรักษาเดินทางจากหลากหลายจังหวัดเพื่อเข้ารับการรักษาในโครงการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี

pill-2-512.png
ok-256.png

ผู้เข้ารับการรักษาทุกคนที่เข้ารับการรักษาอย่างเต็มรูปแบบ ได้รับการยืนยันว่าหายขาดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี

พื้นที่การทำงานของโครงการ

 1. สำโรง จังหวัดสมุทรปราการ

 2. เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

 3. กรุงเทพ-นนท์ จังหวัดนนทบุรี

 4. อำเภอสุไหงโกลก จังหวัดนราธิวาส

 5. อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา

 6. จังหวัดเชียงใหม่

 7. อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก

 8. จังหวัดขอนแก่น

 9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 28 กรุงธนบุรี กรุงเทพมหานคร

 10. ศูนย์บริการสาธารณสุข 4 ดินแดง กรุงเทพมหานคร

 11. คลินิกก้าวใหม่ ลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร

 12. จังหวัดเชียงราย

 13. จังหวัดปัตตานี

C-FREE-Map.png
DSC04604.JPG

ขั้นตอนการดำเนินโครงการ

1. องค์กรภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคมเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสในการรักษาไวรัสตับอักเสบซีในโครงการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซีให้แก่ผู้ใช้สารเสพติดและคู่ในชุมชน

2. พยาบาลวิจัยในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน ให้คำปรึกษาและตรวจหาไวรัสตับอักเสบซี ไวรัสตับอักเสบบี เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรคแฝง

3. ผู้ที่ได้รับการยืนยันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีชนิดเรื้อรังเข้าพบแพทย์เพื่อรับการรักษาและติดตามการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซีที่คลีนิคในศูนย์บริการสุขภาพชุมชน

4. เมื่อกินยาต่อเนื่องจนครบแล้ว หลังจากนั้นอีก 12 สัปดาห์พยาบาลวิจัยตรวจยืนยันผลการรักษาว่าปลอดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีด้วยการตรวจหาปริมาณไวรัส (ไวรัลโหลด) เพื่อยืนยันผลการรักษาที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชน

Our Mission

แผนดำเนินงานในอนาคต

1.png

เพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยที่มีความต้องการที่จะรับการรักษาที่ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนมากขึ้น

2.png

เปิดศูนย์บริการเพิ่มเติมแห่งใหม่ เพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น 

15417477578722.jpg
bottom of page