top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนAnnop Nipitmetawee

โครงการวิจัย C-FREE-CSEA อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เปิดรับผู้เข้าร่วมวิจัยแล้ว

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค.วันที่ 9 พฤษภาคม 2566 มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือใน โครงการการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี (C-FREE-CSEA) อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นโครงการวิจัย C-FREE-CSEA ในรอบใหม่


C-FREE-CSEA ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากองค์กรในพื้นที่ ไม่ว่าจะเป็น โรงพยาบาลสุไหงโกลก นำโดย นายเเพทย์เกษมสันต์ วนวนากร และ แพทย์หญิงศุภางค์ แตระกุล นักวิจัยหลักประจำสถาบัน และ กลุ่ม Together กลุ่มคนทำงานด้านการลดอันตรายจากการใช้สารเสพติด จังหวัดนราธิวาส -Together


อ.สุไหงโกลก จ.นราธิวาส เป็นอีกพื้นที่ที่มีประชากรกลุ่มเสี่ยงต่อโรคไวรัสตับอักเสบซี จำนวนไม่น้อย และศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของกลุ่ม Together ก็เป็นหนึ่งในศูนย์วิจัยของโครงการ C-FREE เดิม ดังนั้นในงานวิจัย C-FREE-CSEA ในรอบใหม่นี้ จึงได้ถูกเลือกให้เป็นพื้นที่ดำเนินงานวิจัยด้วย


C-FREE-CSEA ใช้ยา Sofosbuvir/Ravidasvir (โซฟอสบูเวียร์/ราวิดาสเวียร์) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี นอกจากนี้โครงการฯ ยังมีบริการตรวจเชื้อไวรัสตับอักเสบบี เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรคแฝง พร้อมส่งตัวเข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลหรือศูนย์วิจัยในเครือข่ายหากตรวจพบเชื้อจากซ้ายไปขวา: เบญจมาส อินทรบุตร ผู้ประสานงานวิจัย / ซูรีนา ลอเซ็ง พยาบาลวิจัย / โรสนานี สารีฟ ผู้ช่วยวิจัย / แพทย์หญิงธันยพร วันสม ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและฝ่ายงานสนับสนุน / เเพทย์หญิงศุภางค์ แตระกุล โรงพยาบาลสุไหงโกลก

ดู 12 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page