top of page

โครงการวิจัย C-FREE-CSEA จ.ปัตตานี เปิดรับผู้เข้าร่วมวิจัยแล้ว

อัปเดตเมื่อ 9 เม.ย.วันที่ 18 มีนาคม 2567 มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดปัตตานี ณ โรงพยาบาลปัตตานี เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มโครงการวิจัยใหม่


มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ โดยทีมงานวิจัยโครงการ C-FREE ร่วมกับ โรงพยาบาลปัตตานี และ กลุ่มส่งเสริมการเข้าถึงการสนับสนุนด้านสุขภาพและสังคม (Association to Promote to Health and Social Support - APASS) จังหวัดปัตตานี ได้ร่วมกันหารือเพื่อการเริ่มต้นงานวิจัยโครงการ C-FREE-CSEA


C-FREE-CSEA เป็นโครงการวิจัยที่ต่อยอดความสำเร็จมาจาก C-FREE ซึ่งยาวิจัยที่ใช้รักษาคือ Sofosbuvir/Ravidasvir (โซฟอสบูเวียร์/ราวิดาสเวียร์) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี และยังมีบริการตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรคแฝง โดยมีพื้นที่ทำงานของโครงการทั้งหมด 13 ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนใน 10 จังหวัด รวมทั้งจังหวัดปัตตานี แต่ละศูนย์บริการสุขภาพชุมชนจะดำเนินงานโดยหน่วยงานหรือองค์กรชุมชนท้องถิ่นที่ให้บริการการลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (Harm Reduction) สำหรับประชากรกลุ่มที่มีความเสี่ยง
ดู 56 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page