top of page
ค้นหา
  • รูปภาพนักเขียนAnnop Nipitmetawee

ดรีมลอปเม้นท์และพันธมิตรในพื้นที่ อ.แม่ระมาด จ.ตาก พร้อมแล้วสำหรับ C-FREE-CSEA

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค.เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2566 มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือใน โครงการการวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี (C-FREE-CSEA) ณ ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนแม่ระมาด จ.ตาก โดยมีผู้เข้าร่วม 39 คนจากหลากหลายองค์กร ได้แก่ มูลนิธิรักษ์ไทย มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย, IRC (คณะกรรมการช่วยเหลือนานาชาติ), สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดตาก, SMRU (Shoklo Malaria Research Unit), โรงพยาบาลแม่ระมาด, กลุ่มมอบความหวัง (Give Hope Group) และ Dreamlopments และได้เริ่มต้นเปิดทำการตรวจคัดกรองผู้ที่มีความเสี่ยงเพื่อเข้าร่วมโครงการวิจัยซีฟรี-ซี


เป้าหมายหลักของการประชุมครั้งนี้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเริ่มต้นโครงการวิจัย C-FREE-CSEA ในรอบใหม่ อาทิ การทบทวนขั้นตอนของโครงการวิจัย หลักการของการปฏิบัติการวิจัยทางคลินิกที่ดี (GCP) จริยธรรมการวิจัย กระบวนการขอความยินยอมต่อผู้เข้าร่วมวิจัย การจัดการยาวิจัย และขั้นตอนการทดสอบทางห้องปฏิบัติการ เป็นต้น


C-FREE-CSEA เป็นโครงการวิจัยที่ต่อยอดความสำเร็จมาจาก C-FREE ซึ่งยาวิจัยที่ใช้รักษาคือ Sofosbuvir/Ravidasvir (โซฟอสบูเวียร์/ราวิดาสเวียร์) ในการรักษาโรคไวรัสตับอักเสบซี และยังมีบริการตรวจเอชไอวี ไวรัสตับอักเสบบี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ และวัณโรคแฝงอีกด้วย สำหรับประชากรกลุ่มเสี่ยงในพื้นที่อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตากนี้ ยังได้รับการสนับสนุนจากโรงพยาบาลแม่ระมาด นำโดย นายแพทย์สุธา ภัทรกิจรุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงพยาบาล ในฐานะนักวิจัยหลักประจำสถาบัน ร่วมกับ กลุ่มมอบความหวัง ซึ่งเป็นองค์กรชุมชนท้องถิ่นที่ทำงานด้านลดความอันตรายจากการใช้สารเสพติดในพื้นที่
ดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น
bottom of page