top of page

โครงการวิจัย C-FREE-CSEA จ.ขอนแก่น เปิดรับผู้เข้าร่วมวิจัยแล้ว

อัปเดตเมื่อ 30 ส.ค. 2566


วันที่ 6 กรกฎาคม 2566 ได้มีการประชุมเครือข่ายความร่วมมือในจังหวัดขอนแก่น เพื่อเตรียมความพร้อมในการเริ่มโครงการวิจัย C-FREE-CSEA รอบใหม่


มูลนิธิดรีมลอปเม้นท์ โดยทีมงานวิจัยโครงการ C-FREE ร่วมกับ ACTTEAM ขอนแก่น ด้วยการสนับสนุนจากโรงพยาบาลขอนแก่น นำโดย นพ.ไพศาล ไตรสิริโชค ซึ่งจะเป็นผู้วิจัยหลักของงานวิจัย ได้ร่วมกันหารือเพื่อการเริ่มต้นงานวิจัยโครงการ C-FREE-CSEA จังหวัดขอนแก่น


วันที่ 7 กรกฎาคม 2023 ผู้เข้าร่วมวิจัยรายแรกได้รับการตรวจคัดกรองและเริ่มการรักษาไวรัสตับอักเสบซีด้วยการใช้ยา Sofosbuvir/Ravidasvir (โซฟอสบูเวียร์/ราวิดาสเวียร์) ร่วมกัน


และด้วยมาตรฐานเดียวกับในทุกพื้นที่ งานวิจัย C-FREE-CSEA มีบริการตรวจไวรัสตับอักเสบบี เอชไอวี โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ (STI) และวัณโรคแฝง (LTBI) ให้กับผู้เข้าร่วมวิจัยอีกด้วย พร้อมทั้งส่งต่อไปยังโรงพยาบาลหรือศูนย์วิจัยหากตรวจพบการติดเชื้อนพ.ไพศาล ไตรสิริโชค (เสื้อสีเขียว) จากโรงพยาบาลขอนแก่นดู 33 ครั้ง0 ความคิดเห็น

Comments


bottom of page