ทีมงานของเรา

ฝ่ายบริหารโครงการ

     Nicolas Durier
MD, MPH

  ผู้อำนวยการทั่วไป
และ หัวหน้าคณะนักวิจัย

นายแพทย์นิโคลาส์ เป็นแพทย์ที่ทำงานด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและโครงการวิจัยทางคลินิกในเอเชียและแอฟริกาตั้งแต่ปี 2544 เขาเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทั่วไปของดรีมลอปเม้นท์

    Tanyaporn Wansom 
             MD, PhD, MPP

     ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

     และฝ่ายงานสนับสนุน 

แพทย์หญิงธันยพร (หรือที่รู้จักกันในชื่อ ธัญญาหรือหมอพร) เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการทำวิจัย
และให้การดูแลทางคลินิกแก่ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี และ/หรือไวรัสตับอักเสบทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

Benjamas Intharabut
MSc Applied Chemistry

ผู้ประสานงานวิจัยโครงการการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบและรักษาทันทีสำหรับผู้ใช้ยาและคู่ในประเทศไทย:
การวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี

เบญจมาส เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยซีฟรี มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการบริหารจัดการโปรแกรมและงานวิจัยทางคลีนิค รวมไปถึงการวิจัยทางคลีนิคในมาลาเรียและเอชไอวี

ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของเราและทีมงาน

Samrong.png

    สำโรง

Pasi Charoen.png

        ภาษีเจริญ

Prachachuen.png

       ประชาชื่น

Sungaikolok.png

      สุไหงโกลก

Chana.png

    จะนะ

ติดต่อเรา

อีเมลล์: info@dreamlopments.com

โทรศัพท์: +66 (2) 055 1360

ที่อยู่: ดรีมลอปเม้นท์ จำกัด
HQ 252 อาคาร SPE, ชั้น 10,
พหลโยธิน, สามเสนใน,
กรุงเทพมหานคร 10400

สมัครรับข่าวสารรายเดือน