ทีมงานของเรา

ฝ่ายบริหารโครงการ

     Nicolas Durier
MD, MPH

  ผู้อำนวยการทั่วไป
และ หัวหน้าคณะนักวิจัย

นายแพทย์นิโคลาส์ เป็นแพทย์ที่ทำงานด้านความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและโครงการวิจัยทางคลินิกในเอเชียและแอฟริกาตั้งแต่ปี 2544 เขาเป็นผู้ก่อตั้งและผู้อำนวยการทั่วไปของดรีมลอปเม้นท์

    Tanyaporn Wansom 
             MD, PhD, MPP

Benjamas Intharabut
MSc Applied Chemistry

Dr. Akaphot Thongmee
MSc Applied Chemistry

     ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัย

     และฝ่ายงานสนับสนุน 

ผู้ประสานงานวิจัยโครงการการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบและรักษาทันทีสำหรับผู้ใช้ยาและคู่ในประเทศไทย:
การวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี

ผู้ประสานงานวิจัยโครงการการตรวจเลือดเพื่อหาการติดเชื้อเอชไอวีและไวรัสตับอักเสบและรักษาทันทีสำหรับผู้ใช้ยาและคู่ในประเทศไทย:
การวิจัยปลอดจากโรคไวรัสตับอักเสบซี

แพทย์หญิงธันยพร (หรือที่รู้จักกันในชื่อ ธัญญาหรือหมอพร) เป็นแพทย์เฉพาะทางโรคติดเชื้อ
มีประสบการณ์มากกว่าสิบปีในการทำวิจัย
และให้การดูแลทางคลินิกแก่ผู้ติดเชื้อ
เอชไอวี และ/หรือไวรัสตับอักเสบทั้งในสหรัฐอเมริกาและประเทศไทย

เบญจมาส เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยซีฟรี มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการบริหารจัดการโปรแกรมและงานวิจัยทางคลีนิค รวมไปถึงการวิจัยทางคลีนิคในมาลาเรียและเอชไอวี

เบญจมาส เป็นผู้ประสานงานโครงการวิจัยซีฟรี มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ในการบริหารจัดการโปรแกรมและงานวิจัยทางคลีนิค รวมไปถึงการวิจัยทางคลีนิคในมาลาเรียและเอชไอวี

ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนของเราและทีมงาน

Samrong.png

    สำโรง

Sungaikolok.png

      สุไหงโกลก

Pasi Charoen.png

        ภาษีเจริญ

Chana.png

    จะนะ

Prachachuen.png

       ประชาชื่น

Chana.png

      สุไหงโกลก

ติดต่อเรา

อีเมลล์: info@dreamlopments.com

โทรศัพท์: +66 (2) 055 1360

ที่อยู่: ดรีมลอปเม้นท์ จำกัด
HQ 252 อาคาร SPE, ชั้น 10,
พหลโยธิน, สามเสนใน,
กรุงเทพมหานคร 10400

สมัครรับข่าวสารรายเดือน