ศูนย์บริการสุขภาพชุมชนภาษีเจริญ

28, ซอยเพชรเกษม 46, บางด้วน, กรุงเทพ, 10160

Tikumporn Chumwangwapee

Research Nurse

Napapit Stewart

Research Assistant

ติดต่อเรา

อีเมลล์: info@dreamlopments.com

โทรศัพท์: +66 (2) 055 1360

ที่อยู่: ดรีมลอปเม้นท์ จำกัด
HQ 252 อาคาร SPE, ชั้น 10,
พหลโยธิน, สามเสนใน,
กรุงเทพมหานคร 10400

สมัครรับข่าวสารรายเดือน